Cổng thông tin sòng bạc trực tuyến | Vao bet 188

  • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty TNHH Vao bet 188 . Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khác Hàng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến tư vấn dịch vụ cho khách hàng.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website axoio.com như: Họ và Tên, địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), nội dung cần tư vấn (về dịch vụ, chính sách công ty và các nội dung khác liên quan tới công ty)

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website axoio.com sử dụng thông tin của Khách Hàng cung cấp để:

• Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Công Ty Vao bet 188 ;

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách Hàng;

• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách Hạng với Vao bet 188 ;

• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách Hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị.

• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

• Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

• Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khác Hàng

• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công Ty TNHH Vao bet 188

• Địa chỉ: 75 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

• GCNDK Doanh Nghiệp: 0303 590 774

• Đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 12 năm 2004

• Đăng ký lần thứ 4 ngày 20 tháng 4 năm 2014

• Nơi cấp  Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM

• Điện thoại: 0983 449 446

• Email: [email protected]

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vao bet 188 sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách Hàng:

• Qua email: [email protected]

• Qua điện thoại: 0983 449 446

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách Hàng trên Website axoio.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website axoio.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự đồng ý của Khách Hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách Hàng gửi email khiếu nại đến email [email protected] hoặc gọi điện thoại tới số 0983 449 446 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

  

0983 449 446